TSITH_Toyosilicone Thermo

TSITH_Toyosilicone Thermo

TSITH_Toyosilicone Thermo

TOYOSILICONE THERMO สายทนความร้อนอเนกประสงค์

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ทนต่อความร้อนสูง รองรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 120oC ลดปัญหาในการผลิตเนื่องจากสายยางแข็งตัวเพราะความร้อน ทำให้เสื่อมสภาพน้อยจึงมีอายุการใช้งานนาน และมีข้อต่อย้ำหัว สายยางอ่อนขนาด 3 ม. สำหรับเครื่องปรับอุณหภูมิ
 • มีความโปร่งใสจึงอุ่นใจเพราะตรวจสอบของเหลวได้
 • มีความเป็นฉนวนสูงกว่าด้วยไวนิลคลอไรด์ จึงเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
 • ป้องกันการฉีกขาดด้วยวัสดุเสริมแรง ปลอดภัยเเละเบาใจด้วยโครงสร้างเสริมแรงเเละไม่มีปัญหาสายยางแตกจากการถอยร่นของด้ายบริเวณใกล้ๆ ข้อต่อ
 • ทำงานง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับสายยางยางทั่วไป พบว่ามีน้ำหนักเบากว่าจึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
 • ปลอดภัยเพราะป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและหลุดของสายยางโดยการใช้งานกับข้อต่อเฉพาะ ลดปัญหาการผลิตและซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปนเปื้อน
มีกลิ่นน้อย
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ทนต่อความร้อน
ความโปร่งใส
ความยืดหยุ่น
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม
 • R8 , R8 Twin

  PH149 - HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE - R8

 • ECS_Ecoron-S

  ECORON-S สายอาหารทนสารเคมี

 • Stretch Film

  ฟิล์มยืด ฟิล์มห่อของ ฟิล์มแรป ฟิล์ม พันพาเลท